شماره های تماس: 02140335527-40335519-40335512-40335517-40335497
  • تماس با واحد صنایع غذایی ستاک
    Contact


کارخانه ستاک

واحد فروشگاه زنجیره ای

ستاک پخش تهران

آدرس کارخانه بیسکویت ستاک

فرم تماس با بیسکویت ستاک

reCAPTCHA Checkbox: Please set your Site and Secret key in the configuration page.

تهران
کیلومتر 35 اتوبان امام رضا (ع) ـ شهرک صنعتی خوارزمی (فاز2) ـ خیابان مگنولیا

تماس با بیسکویت ستاک

40335519 - 40335517 - 40335512 - 40335527 - 40335497

لطفاً پس از تماس برای ارتباط با واحد مربوطه عدد مورد نظر را انتخاب کنید 

ثبت شکایت مردمی