شماره های تماس: 02140335527-40335519-40335512-40335517-40335497
  • تماس با واحد صنایع غذایی ستاک
    Contact


کارخانه ستاک

واحد فروشگاه زنجیره ای

ستاک پخش تهران

آدرس کارخانه بیسکویت ستاک

فرم تماس با بیسکویت ستاک

تهران
کیلومتر 35 اتوبان امام رضا (ع) ـ شهرک صنعتی خوارزمی (فاز2) ـ خیابان مگنولیا

تماس با بیسکویت ستاک

40335519 - 40335517 - 40335512 - 40335527 - 40335497

لطفاً پس از تماس برای ارتباط با واحد مربوطه عدد مورد نظر را انتخاب کنید 

ثبت شکایت مردمی