تماس با ما

صنایع غذایی ستاک

صنایع غذایی ستاک در یک نگاه

تأسیس صنایع غذایی ستاک

صنایع غذایی ستاک در بهار 1386جهت تولید بیسکویت با محیطی برابر با 4500 متر مربع در شهرک صنعتی خوارزمی احداث گردید.
بهار 1386

راه اندازی کارخانه دوم

در تابستان 1390 کارخانه دوم صنایع غذایی ستاک راه اندازی شد و 2 خط تولید بیسکویت به سیستم اضافه گردید.
تابستان 1390

تولید محصولات جدید

در پاییز 1393 زمزمه تولید محصولات جدید صنایع غذایی ستاک در بازار به گوش می رسید . طی گذشت 2 ماه از انجام آزمایشات و محک بازار در زمستان 93 چندید محصول جدید به سیستم اضافه گردید.
پاییز 1393

تأسیس کارخانه سوم

در پاییز 1396 کارخانه سوم صنایع غذایی ستاک با هدف محصولات جدیدتر و همچنین توان تولید بالا تأسیس گردید.
پاییز 1396

انتخاب بهترین تولید کننده

سرانجام در زمستان سال 1396 به عنوان واحد نمونه سال 1396 انتخاب شدیم و این افتخار و شادی را تقدیم به مشتریان عزیز صنایع غذایی ستاک تقدیم کردیم.
اسفند ماه 1396